Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4536/UBND-KGVX
Ngày ban hành
22/09/2020
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
V/v báo cáo thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác dân số
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác