Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1420/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/09/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác