Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2323/UBND-HCC
Ngày ban hành
22/05/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Hành chính công
Tập tin đính kèm
Văn bản khác