Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2315/UBND-KGVX
Ngày ban hành
22/05/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác