Thông tin văn bản

Số ký hiệu
552/VP-CNXD
Ngày ban hành
20/05/2020
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Về việc lấy ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác