Thông tin văn bản

Số ký hiệu
740/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/05/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án GPMB, dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi (đợt 1) gồm 7 khu tái định cư: Mẫu Trạch 2, Cống Khánh, Cây Trâm, Đồng Củ, Đồng Bà Tiễn, Đồng Sát Dưới, Đồng Dưới Lộ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác