Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành
06/05/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020” của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác