Thông tin văn bản

Số ký hiệu
01/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành
06/05/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020” của tỉnh Quảng Ngãi và kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020” của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác