Thông tin văn bản

Số ký hiệu
67/BC-UBND
Ngày ban hành
23/04/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác