Thông tin văn bản

Số ký hiệu
277/QĐ-UBND
Ngày ban hành
23/04/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác