Thông tin văn bản

Số ký hiệu
62/BC-UBND
Ngày ban hành
22/04/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Kết quả triển khai thực hiện việc rà soát, phân loại, đánh giá công tác điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác