Thông tin văn bản

Số ký hiệu
43/BC-UBND
Ngày ban hành
19/03/2020
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quý I năm 2020)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác