Thông tin văn bản

Số ký hiệu
136/KH-VP
Ngày ban hành
14/02/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác