Thông tin văn bản

Số ký hiệu
13/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/02/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc chuyển xếp ngạch, bậc lương cho bà Đào Thị Thanh Thảo
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác