Thông tin văn bản

Số ký hiệu
138/TTr-VP
Ngày ban hành
14/02/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác