Thông tin văn bản

Số ký hiệu
51/BC-VP
Ngày ban hành
14/01/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 02, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác