Thông tin văn bản

Số ký hiệu
65/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/01/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác