Thông tin văn bản

Số ký hiệu
22/BC-VP
Ngày ban hành
08/01/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 01, từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác