Thông tin văn bản

Số ký hiệu
21/VP-TH
Ngày ban hành
08/01/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch do tỉnh ban hành
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác