Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6489/UBND-KGVX
Ngày ban hành
27/11/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
V/v xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác