Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6485/UBND-KT
Ngày ban hành
27/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác