Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6456/UBND-KT
Ngày ban hành
26/11/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác