Thông tin văn bản

Số ký hiệu
136/QĐ-VP
Ngày ban hành
25/11/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với ông Huỳnh Ngọc Thái
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác