Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1689/VP-KGVX
Ngày ban hành
13/11/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
V/v dự ngày Hội Đại đoàn kết tại cộng đồng dân cư thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác