Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6259/UBND-KGVX
Ngày ban hành
13/11/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v chấp thuận cho doanh nghiệp được sử dụng lao động người nước ngoài
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác