Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1680/VP-HCTC
Ngày ban hành
12/11/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác