Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6183/UBND-NNTN
Ngày ban hành
08/11/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019 quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác