Thông tin văn bản

Số ký hiệu
146/KH-UBND
Ngày ban hành
08/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác