Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/KH-TBVK.TO2
Ngày ban hành
08/11/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc nghiên cứu, khảo sát thực tế tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XX
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác