Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1670/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/11/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Hoạt động xây dựng cầu qua kênh chính Bắc tại lý trình Km10+743 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác