Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6098/UBND-NNTN
Ngày ban hành
06/11/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v góp ý nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác