Thông tin văn bản

Số ký hiệu
131/TTr-UBND
Ngày ban hành
05/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác