Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6042/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
04/11/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác