Thông tin văn bản

Số ký hiệu
127/TTr-UBND
Ngày ban hành
30/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác