Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5938/UBND-CNXD
Ngày ban hành
30/10/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác