Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5914/UBND-KGVX
Ngày ban hành
29/10/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác trẻ em ở xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu trẻ em
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác