Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5918/UBND-HCC
Ngày ban hành
29/10/2019
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
V/v cử nhân sự phối hợp thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Hành chính công
Tập tin đính kèm
Văn bản khác