Thông tin văn bản

Số ký hiệu
121/TTr-UBND
Ngày ban hành
18/10/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách Quy định mức chi tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng vào dịp Lễ ngày 27/7, ngày Tết cổ truyền và mức chi hỗ trợ thăm hỏi, động viên đối tượng hưu trí, mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý vào dịp ngày Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác