Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5531/UBND-KGVX
Ngày ban hành
08/10/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác