Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1477/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác