Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5519/UBND-KGVX
Ngày ban hành
08/10/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v tham mưu thay thế các Quyết định: số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 và số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác