Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5507/UBND-KGVX
Ngày ban hành
07/10/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác