Thông tin văn bản

Số ký hiệu
116/QĐ-VP
Ngày ban hành
27/09/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc cho thôi việc để thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác