Thông tin văn bản

Số ký hiệu
756/QĐ-UBND
Ngày ban hành
03/10/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc thu hồi đất của Hợp tác xã nông nghiệp Tịnh Đông (nay là Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Tịnh Đông) không còn nhu cầu sử dụng, giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác