Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5019/UBND-CNXD
Ngày ban hành
10/09/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v sử dụng nguồn kinh phí tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh để hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng đường giao thông nông thôn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác