Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5027/UBND-TH
Ngày ban hành
10/09/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác