Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1137/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/08/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác