Thông tin văn bản

Số ký hiệu
287/TCD
Ngày ban hành
13/08/2019
Người ký
Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu
V/v chuyển đơn của ông Lê Siêng
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tiếp công dân
Lĩnh vực văn bản
Tiếp dân
Văn bản khác