Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1156/BC-VP
Ngày ban hành
09/08/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 31, từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác