Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4494/UBND-NNTN
Ngày ban hành
09/08/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đập ngăn mặn Trà Bồng, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn trong năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác